วันนี้ วันพระขึ้น15ค่ำเดือนอ้ายปีขาล

วันนี้ วันพระขึ้น15ค่ำเดือนอ้ายปีขาล

..วาสนามีไว้เพื่อแก้ไข..ไม่ใช่เพื่อแข่งขัน..

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ