วันนี้ วันพระขึ้น15ค่ำเดือน12ปีขาล

วันนี้ วันพระขึ้น15ค่ำเดือน12ปีขาล
………………………………………………….
..กายกับจิต..มีธรรม..เป็นเครื่องอยู่..
..อดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์ เสียสละ..
.เป็นครื่องขุด..ขุมทรัพย์อันประเสริฐ..

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ