วันนี้ วันพระขึ้น๘ค่ำเดือน๘ปีขาล

วันนี้ วันพระขึ้น๘ค่ำเดือน๘ปีขาล

คนมีบุญ..เกิดมามีแต่คนช่วยเหลือถือว่า..มีบุญ
แต่ว่า..เกิดมาแล้วได้ช่วยเหลือคนอื่นๆ..เป็นคนมีบุญมากกว่า

พระโอวาท..สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ