..วันนี้..วันครู..

..วันนี้..วันครู..
น้อมกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์
…………………………
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ