วันนี้..ที่อำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร

วันนี้..ที่อำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร
น้อมกราบอนุโมทนาบุญกับพระภิกษุสงฆ์ อุบาลก อุบาสิกา
ที่จาริกธรรมยาตราประจำปี 2565

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ