วันนี้เทปูนบุญด่วนจี๋แล้วค่ะ

วันนี้เทปูนบุญด่วนจี๋แล้วค่ะ
บุญในพรรษาเทปูนฐานเจดีย์ วัดดงก้าวกัลยาราม
ขอให้ทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านร่วมบุญมา
จงเป็นความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน
มีสุขภาพแข็งแรง เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา
มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเทอญ
 
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ