วันนี้วันพระ ขึ้น15ค่ำเดือนอ้าย ปีฉลู

วันนี้วันพระ ขึ้น15ค่ำเดือนอ้าย ปีฉลู
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ