วันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน4ปีฉลู

วันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน4ปีฉลู
ขนฺติ ตโป ตปสฺสิโน
ความอดทน เป็นตบะ ของผู้พากเพียร

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ