วันนี้วันพระแรม15ค่ำสิ้นเดือน4ปีชวด

วันนี้วันพระแรม15ค่ำสิ้นเดือน4ปีชวด
พระพุทธเจ้าตรัสว่า
“ผลแห่งกรรมดี ไม่ว่า ไฟ น้ำ หรือ ลม
ไม่สามารถทำลายผลแห่งกรรมดีได้
และผลแห่งกรรมดีสามารถเปลี่ยนโลกได้”
สาธุ สาธุ สาธุ

ทำบุญกันหรือยัง

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ