วันนี้วันพระแรม๑๕ค่ำสิ้นเดือน๘หลัง ปีฉลู

วันนี้วันพระแรม๑๕ค่ำสิ้นเดือน๘หลัง ปีฉลู

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ