วันนี้วันพระขึ้น8ค่ำเเดือน6ปีขาล

วันนี้วันพระขึ้น8ค่ำเเดือน6ปีขาล

น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ