วันนี้…วันพระขึ้น8ค่ำเดือน9ปีเถาะ

วันนี้…วันพระขึ้น8ค่ำเดือน9ปีเถาะ
………………………………………………
..ความผิดบางอย่าง..ไม่ใช่ความชั่ว..
..ความถูกบางอย่าง..ก็ไม่ใช่ความดี..

…พุทธทาสภิกขุ…
…………………………………………..
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ