วันนี้วันพระขึ้น8ค่ำเดือนยี่ปีฉลู

วันนี้วันพระขึ้น8ค่ำเดือนยี่ปีฉลู

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ