วันนี้วันพระขึ้น15ค่ำเดือน3ปีชวด

วันนี้วันพระขึ้น15ค่ำเดือน3ปีชวด

น้ำที่เทออกจากภาชนะใบใหญ่
ทำให้พื้นดินชุ่มชื้นในวันที่เทน้ำ

แต่น้ำที่หยดที่ละหยดทุกนาที
พื้นดินย่อมชุ่มชื้นด้วยหยดน้ำตลอดเวลา

ศรัทธาก็เช่นเดียวกัน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ