วันนี้ยังมีลมหายใจ…

..วันนี้ยังมีลมหายใจ..

วันเวลาไม่เคยทำร้ายใคร
สร้างมิตรภาพที่ดีให้เกิดมีในตนเอง
มิตรภาพไม่มีขายต้องสร้างขึ้นมา
อยู่ที่ไหนเวลาไหนก็เจริญ

มีกัลยาณมิตรเหมือนมีพระอาทิตย์ทั้งดวง

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ