วันที่9-12เมษายน 2564

วันที่9-12เมษายน 2564
ทำบุญใส่บาตร 
ทำบุญทอดผ้าป่าสร้างห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลศิลาลาด
ถวายภัตตาหาร สรงน้ำพระพุทธศิลาลาด
ต.คลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด
จ.ศรีสะเกษ

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดสำนักปฎิบัติธรรม
วิโรจนาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดสำนักปฏิบัติธรรม
ธรรมโมลี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

มอบน้ำดื่ม4,800ขวดแก่อำเภอชะอำ 
จ.เพชรบุรี เนื่องในกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์

มอบน้ำดื่ม4,800ขวดแก่ชุมชนบ้านพุหวาย ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เนื่องในกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์

ร่วมถวายแผงโซล่าเซล20แผง 
แก่วัดดอนตะโหนด บางระจัน สิงหบุรี

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ท่านทั้งหลายจงกล่าวอนุโมทนาเถิด
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ