วันที่9-12เมษายน 2564

วันที่9-12เมษายน 2564
แห่พระธาตุประกาศธรรม
ถวายสังฆทานภัตตาหาร
ทอดผ้าป่า25วัด เขตอำเภอศิลาลาด
จ.ศรีสะเกษ
อนุโมทนบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ