วันที่9-12เมษายน 2564

วันที่9-12เมษายน 2564
แห่พระธาตุประกาศธรรม
ทอดผ้าป่า25วัด
ในเขตอำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
อนุโมทนาบญร่วมกันค่ะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ