วันที่29-30มีนาคม2563 ส่งกำลังใจเป็นหน้ากากและน้ำดื่ม

วันที่29-30มีนาคม2563
ส่งกำลังใจเป็นหน้ากากและน้ำดื่ม

รพ.จ.เพชรบรี
รพ.จ.ประจวบคีรีขันธ์
รพ.จ.นครราชสีมา
รพ.จ.นครศรีธรรมราช
รพ.จ.ภูเก็ต
ลำเลียงน้ำดื่ม3,000โหล
นำส่งโรงพยาบาลเพื่อแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่
หมอและพยาบาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมทั้งหน้ากากใส100ชิ้น
หน้ากากอนามัย200ชิ้น
มอบน้ำดื่มรพ.ละ200-300โหล
โรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีทั้งหมด30แห่ง

มอบน้ำดื่ม200โหลให้แก่
โรงพยาบาลป่าตอง จ.ภูเก็ต
มอบน้ำดื่ม200โหลโรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต
เพือแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่หมอพยาบาล

มอบเจลสำหรับทำความสะอาด 99,9%
มอบหน้ากากกันละอองน้ำแมสอนามัย

โรงพยาบาลหัวหินและโรงพยาบาลชะอำ
หน้ากากใส100ชิ้น
หน้ากากอนามัย100ชิ้น
เจล100ขวด
เจลสำหรับเติม8ถุงใหญ่
รวมส่งน้ำดื่มหน้ากากใสหน้ากากอนามัย
เจลทำความสะอาดแก่โรงพยาบาลทั้งหมด37แห่ง

ไม่ใช่เงินของแม่ชีคนเดียวเงินจากทุกคนทั่วประเทศที่โอนมา
ตั้งแต่1-2-3-5-20-109-200-500บาทและเงินจากต่างประเทศสำเร็จเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่หมอพยาบาล ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้ใจให้สร้างประโยชน์ในครั้งนี้

ร่วมด้วยช่วยกันทำให้เห็นรอยยิ้มใต้แมสของเจ้าหน้าที่
เราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ