วันที่29-30มิถุนายน 2565

วันที่29-30มิถุนายน 2565

ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์เข้าปริวาสกรรม
ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ เพชรบุรี

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด แก่พระสงฆ์สามเณร
วัดมะเกลือ จริญสนิทวงศ กรุงเทพมหานคร

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์
ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมโมลี
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ถวายภัตตาหารบิณฑบาตรแก่
พระสงฆ์สามเณรหมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
โครงการจาริกธุดงค์ผามออีแดงสู่เขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

ถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ