วันที่17-18พฤษภาคม 2563

วันที่17-18พฤษภาคม 2563
ถวายข้าวสารเจ้าอาวาสวัดมะเกลือ
ถุงละ5กิโลจำนวน500ถุง 
แจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 
ในเขตจอมทอง กรุงเทพฯ

มอบชุดยังชีพข้าวสารถุงละ5กิโล หมูแห้ง น้ำพริก
ไข่เค็ม จำนวน200ชุดแก่สมาคมคนพิการ

มอบหัวกระเทียมจำนวน1,000กิโลกรัม
ร่วมกับหลวงพ่อปรีชา นำส่งประชาชนภาคใต้
ที่ได้รับผลกระทบโรคโควิด19

ช่วงเวลาที่ยากลำบาก 
หากร่วมด้วยช่วยกันก็ไม่ยากที่จะผ่านไปด้วยกัน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ