วันที่16มกราคม 2564 วันนี้ วันครู

วันที่16มกราคม 2564
วันนี้ วันครู

ครู อุปฌาชย์ อาจาริยะคุนัง อะหังวันทามิ

ครูคนแรกคือพ่อแม่..ที่ให้ชีวิต 
สอนให้เดิน สอนให้กิน สอนให้พูด

ครูคนที่สองคือ..ครูที่สอนให้มีชีวิต

สอนให้มีสติปัญญา
สอนให้มีความกตัญญู
สอนให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
ครูเคี่ยวคั่วให้วิชาความรู้ 
เสมือนคั่วข้าวตอกให้เม็ดแตกเสมอกัน
จนมีความรู้ที่แตกฉาน
ครูใช้ไม้เรียวเมื่อทำผิด
สอนให้มีระเบียบวินัย
ตีแล้วปลอบใจอย่าทำผิดอีกนะ
สอนไม่เบื่อ สอนซ้ำๆทำให้ดู
สอนให้คิด สอนให้เขียน
สอนว่า..มีความรู้อย่างเดียวไม่ได้
สอนให้เสียสละ สอนให้แบ่งปัน
สอนว่า..ต้องให้อภัย
สอนให้มีศิลปด้วยการรออย่างอดทน
สอนให้ยืนตรงเคารพธง ร้องเพลงชาติ 
ครูสอนให้รักชาติศาสน์กษัตริย์
ครูสอนให้จงรักภักดีต่อแผ่นดิน

ได้วิชาจากครู..
จึงมีชีวิตที่รู้จักคำว่าพอ..และคำว่ารอ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ