วันที่15-16พฤษภาคม 2563

วันที่15-16พฤษภาคม 2563
ถวายข้าวสารเจ้าอาวาสวัดมะเกลือ
ถุงละ5กิโล500ถุงเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบโควิด19 วัดมะเกลือ เขตจอมทอง ก.ท.ม.

ถวายน้ำดื่มสถานปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม 
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน4,800ขวด

ถวายน้ำดื่มวัดภุมรินทร์กุฎีทอง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
จำนวน4,800ขวด

มอบถุงยังชีพแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
สน.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันถ์
จำนวน 180 ชุด

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ