วันที่13-14พฤษภาคม 2563

วันที่13-14พฤษภาคม 2563
แจกข้าวสารอาหารโรงเรียนหัวหิน โรงเรียนเทศบาลบ่อฝ้าย
แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโรคโควิด19
ทำอาหารน้ำพริกปลาทูทอด 1,500 ชุด
ผัดหมี่กระทิ 1,500 กล่อง
ผัดหมี่ขี้เมา 700 กล่อง
ข้าวผัดกระเพรา 400 กล่อง
ไข่เค็ม 10,000ฟอง
น้ำพริก 2,000 ชุด 
ลอดช่องสิงคโป 1,600 แก้ว
ข้าวสวย 1,500 ห่อ
ขนนสาคูเปียกแปะก้วย 2,000 ถ้วย
ข้าวสารถุงละ5กิโล 1,430 ถุง
แจกปิดท้ายเดือนพฤษภาคม 2563