วันที่ 9 เดือน 9 ปีชวด พ.ศ.63

วันที่ 9 เดือน 9 ปีชวด พ.ศ.63

หนทางทุกทิศจะสว่างแค่ไหน
ก็ไม่เกิดผล กับคนที่ไม่ยินดีในสิ่งที่มี

หนทางทุกทิศจะมืดมิดน่าหวาดกลัว!!!สักเพียงใด
ก็ไม่ทำให้ผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยหวั่นไหวได้เลย

คุณของพระรัตนตรัย
คือเครื่องสว่างในใจ

วันนี้วันที่9เดือน9ปีชวด ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ