วันที่ 5 พฤษภาคม

..วันที่ 5 พฤษภาคม..
..ทุกๆปีได้พบกันทุกครั้ง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมมาถึง..

..ปีนี้มีเหตุทำให้ไม่เป็นเหมือนเคย..

..แม่สุขภาพแข็งแรงดี..
..กำลังใจดี..ปีนี้อายุครบ 62 เต็ม..

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..
..จงปกปักรักษาและคุ้มครองให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง สุขกายสุขใจ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยทั้งหลาย

ขออำนาจแห่งศีล ทาน ภาวนา ที่ข้าพเจ้าสะสมและกระทำมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ทุกท่านมีส่วนใน ศีล ทาน ภาวนาของข้าพเจ้าด้วยเทอญ

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..