วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ขออนุโมทนากับพระวิปัสนาจารย์ พระสงฆ์ และผู้เข้าปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญทุกท่าน

วันที่ 14 มิถุนายน 2561

ขออนุโมทนากับพระวิปัสนาจารย์ พระสงฆ์ และผู้เข้าปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญทุกท่านนะคะ

———————————-
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561

เปิดคอร์สปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ขอกราบเรียนเชิญพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้ปรารถนาปฎิบัติธรรมตามแนวสติปัฎฐานสี่ จนตลอดพรรษา (ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2561) เพื่อคัดเลือกปฏิบัติธรรมที่สำนักใหญ่ วัดงุยเตาอูกัมมัฎฐาน สหภาพเมียนมาร์ สอบคัดเลือกเป็นวิปัสสนาจารย์ สอนธรรมนำปฏิบัติ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 นี้..เป็นต้นไป

สามารถมาร่วมปฏิบัติธรรม ได้ตามจำนวนวันที่สะดวกนะคะ ขั้นต่ำ 2-3 วันนะคะ ขอเรียนเชิญนะคะ ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ

สามารถติดต่อสอบถาม ลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทร 093-695-6364 คุณน้ำประชาสัมพันธ์บ้านเพชรบำเพ็ญ

ร่วมบุญค่าภัตตาหารพระและผู้ปฏิบัติธรรม ได้ที่เลขบัญชีธนาคารกสิกร 633-211-431-8 ชื่อบัญชี นางทศพร วชิระบำเพ็ญ สาขาลาดพร้าว 67 โดยร่วมบุญ 300 บาท ได้รับของที่ระลึกจากคุณแม่ 1 ชิ้นคะ

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กดที่ลิงค์ https://line.me/R/ti/p/%40baanphetbumpen หรือ

ที่ไอดีไลน์ @baanphetbumpen (อย่าลืมใส่@)

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

———————————-

รายชื่อเจ้าภาพอาหาร

พระครูภาวนาสิงหเขต
ดร.ภิญญาลักษณ์ กีรติพัฒนานันท์
นายณัฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ
นางสาวชนกมณฐ์ วิริยะพานิชภักดี
นายจอมพงษ์ โตมงคล
นายพีระ นางรมณีย์ นุตกุล
คุณทองปลิว คูสกุล และครอบครัว
คุณจันทิมา คูสกุล และครอบครัว
นางทัศนีย์ จรัสกุลางกูล
นายฉัตรชัย นิลคงศักดิ์
นางปรัชญา นางเสาวภา ศรีศิลปกิจ
นางสุวรรณา ชุมชัยเวทย์ และครอบครัว
นางสาวทัศนีย์ จรรยาเลิศอดุลย
คุณศุทธิรัตน์ นิลคงศักดิ์
คุณธวัชชัย คุณภาวิณี พรกิตติยาและครอบครัว
นางสาวปุญนุช อู๋โภคัย
นางปัณณสรณ์ ตีรวัฒน์ธนโชติและครอบครัว
นายไพฑูรย์ นางอรวรรณ พรรณงาม ดาฉาว
นางชุติญาณมณีรัตนา สุวรรณชลากร
นายชยพล สุวรรณชลากร
นางสาวธวรรภัชญ์ ธนะสารนันท์ศิริ
นางสาวสุพรรณี แสงสะคู
นางสาวกัญนัท ภัตธินัญมลา
นายอนันต์ นางสมใจ นายตวงยศ สุภีกิตย์
นายจงจินต์ พละระวีพงศ์
นางสาวนงนุช นางสาวอมรรัตน์
นางสาวนงค์ลักษณ์
นางสินีนิษฐ ควรคิด
นายนิเวศ พิพัฒนติกานันท์
นางสาวกัญญวรรณ เอกสุพรรณพิมล
นางบุญศรี มาศวัฒนกิจ
นางสาวนันท์พัชร์ ศิระสาระโรจน์
คุณเปรมใจ รังสิยวงศ์
คุณทองปลิว คูสกุล และครอบครัว
คุณจันทิมา คูสกุล และครอบครัว
คุณปัญญาพร ชูนิรันดร
คุณอนันต์ สุภีกิตย์
คุณสมใจ สุภีกิตย์
คุณตวงยศ สุภีกิตย์
พระครูภาวนาสิงหเขต

คุณพิกิตติ์ ตรีเลิศศุภลักษณ์
คุณภณภัธ และ คุณแพรวพรรณ โชตินราเมธี และครอบครัว กาญจนภูริตานนท์ กับ ครอบครัวแซ่ตั้น
คุณศิริขวัญ จุลภักดิ์
คุณสุนารี ศรีสร้อย
คุณฉัตราภรณ์ โกสุมภ์
คุณวุทธิชัย มณีประเสริฐ
คุณรัญชน์นิกษา สิทธิวีระกุล
คุณทัศนีย์ โรจนหัสดินทร์
คุณภุมเรศ ขันทอง และครอบครัว
คุณสุพร กุลตวนิช อุทิศให้ ยาย พ่อ แม่ พี่ชาย พี่สะใภ้
คุณวิมลมณี อรกานต์ภาวนิยา
คุณพ่อประสิทธิ์ พรหมหาราช
คุณแม่วิไล พรหมหาราช
คุณอรทัย พรหมหาราช
คุณผนินทร ทองญวน
นายณวัฒน์ แดงนิ่ม
นางนภัสนันท์ แดงนิ่มวีร์กุล
นางสาวปัญจรัตน์ แดงนิ่มวีร์กุล
นายไชยทัช หิรัญวรกุล
คุณเกรียงไกร พรหมหาราช
คุณชุรติ ศรเกษตรินทร์
คุณจุรีพร เอี่ยมชีรางกูร
คุณรัตนพร โมงขุนทด และครอบครัว
อุทิศให้ ร.ต.เลื่อน โมงขุนทด
พ่อทองคำ-แม่จำเนียร โพรามาต
พ่อประสิทธิ์-แม่วิไล พรหมหาราช
นายสิรภพ-นางนัทธมน-ด.ช.กิตติภพ พรหมหาราช
นายสิทธิเดช โพรามาต
คุณเทียมเพ็ญ ทองอินทร์
คุณยุวรินทร์ โรจน์ปัณณสิริ
คุณธันยาภรณ์ สุขอนันตธรรม
คุณวุฒินันท์​ นุต​คำแหง​
คุณ​เบญญา​ภา​ วั​ฒ​นกุล
คุณมุกดารัศมิ์ ศุภไตรรัตนรักษ์
คุณสุพร กุลตวนิช อุทิศให้ ยาย พ่อ แม่ พี่ชาย พี่สะใภ้
คุณวิมลมณี อรกานต์ภาวนิยา

คุณภุมเรศ ขันทอง
คุณณรงค์พันธ์ เพียวงษ์
คุณผดุง ทองหนัก และครอบครัว อุทิศให้พ่อสัมฤทธิ์ จันทร์โนน
คุณพิทยา แสงจันทร์
คุณนพวัฒน์ หวังใจสุข
คุณพ่อประสิทธิ์ พรหมหาราช
คุณแม่วิไล พรหมหาราช
คุณอรทัย พรหมหาราช
คุณผนินทร ทองญวน
คุณจินนิภา เสมารัมย์ อุทิศบุญให้ นายนราวิชญ์ เสมารัมย์
คุณกิตติพล อัศวสุวรรณกิจ
คุณปวริศา ปละอุด
คุณวาสนา กมลรัตน์
คุณพรปวีณ์ ศรีธเนษฐ์กุล
คุณสัณญาลักษ์ แสงพุฒ
คุณชวันรัตน์ ปิยะสาครสิทธิ์
คุณสุรศักดิ์ อั๊งเจริญ
คุณสมพงษ์ อุดมมุจลินท์
คุณชนมนันท์ ชุ่มหิง พร้อมครอบครัวบริวารญาตมิตร
คุณญดา หงษ์ประภาส พร้อมครอบครัวบริวารญาติมิตร
คุณชลทิพย์หิรัญ(book) แจ้งสันต์ พร้อมครอบครัวบริวารญาติมิตร
คุณวุทธิชัย มณีประเสริฐ
แม่ชีญาณะภร นิรชรทิตยา
คุณวรวรรณ เอี่ยมสมบุญ
คุณวุทธิชัย มณีประเสริฐ
คุณวีรวรรณ เหมทานนท์

คุณพ่อประสิทธิ์ พรหมหาราช
คุณแม่วิไล พรหมหาราช
คุณอรทัย พรหมหาราช
คุณผนินทร ทองญวน
คุณเกศรินทร์ สุทธิ
คุณชูใจ แป้นเมือง
คุณวนิดา ใจมั่น
คุณกันยา ใจมั่น
คุณนิภา ใจมั่น
คุณนิตยา ใจมั่น
คุณณัชชา ใจมั่น
คุณศิรชัช ใจมั่น
คุณวุทธิชัย มณีประเสริฐ
คุณสุพร กุลตวนิช อุทิศให้ ยาย พ่อ แม่ พี่ชาย พี่สะใภ้
คุณวิมลมณี อรกานต์ภาวนิยา
คุณธริษา จงกลวัฒนกิจ
คุณวรรณี นพไพบูลย์รัตน์
คุณณีรนุช บุตรเจริญ

กลุ่มบุญญาทิพย์
– พัศญ์ศภณ-พลัฏฐ์ โยธินธรรมธร
– สรณ์นนท์ สุทธิอรรถศิลป์และครอบครัว
– สุนันทา เทศวังและครอบครัว
– ชินพัฒน์ คุณอริยะขเกษม
– กมลพร ผลประเสริฐ
– ทิพย์รดา จงสงวน
– สมชัย รัตนจินดาวงศ์
– จันทร์ฉาย เพียงตา
– ศุภโชค-ปุณยานุช เจริญศรีศิลป์
– อภิสรา ศรีทองและครอบครัว
คุณพ่อประสิทธิ์ พรหมหาราช
คุณแม่วิไล พรหมหาราช
คุณอรทัย พรหมหาราช
คุณผนินทร ทองญวน
คุณสุพร กุลตวนิช อุทิศให้ ยาย พ่อ แม่ พี่ชาย พี่สะใภ้
คุณวิมลมณี อรกานต์ภาวนิยา

คุณสุประวีณ์ สีตลรัศมี (บีบัญชี)
คุณนุชนาถ ชูราศรี อุทิศให้คุณพ่อสนั่น ชูราศรี
คุณทวี ภักดีแก้ว พร้อมครอบครัว
คุณมลิวรรณ์ พุดดี
คุณพ่อประสิทธิ์ พรหมหาราช
คุณแม่วิไล พรหมหาราช
คุณอรทัย พรหมหาราช
คุณผนินทร ทองญวน
พ่อทองคำ-แม่จำเนียร โพรามาต
พ่อประสิทธิ์-แม่วิไล พรหมหาราช
นายสิรภพ-นางนัทธมน-ด.ช.กิตติภพ พรหมหาราช
นายสิทธิเดช โพรามาต
ครอบครัวอารีรัตน์
ครอบครัวปทุมวัน
ครอบครัวจันเกษม
อุทิศให้คุณแม่พิน อารีรัตน์
ชวันรัตน-ฐิตาภัสร์-ชาลิณีย์ ปิยะสาครสิทธิ์ -สุธี-ณปภัช บูรณานุสรณ์-ศรีเพ็ช วรจริยาสุก -พรศรี ก๊กกวง
คุณวิมลมณี อรกานต์ภาวนิยา
คุณทินกร บัวสายและครอบครัว
ทนายเกรียงไกร นาควรีและครอบครัว
คุณสุพร กุลตวนิช อุทิศให้ ยาย พ่อ แม่ พี่ชาย พี่สะใภ้
คุณวงศ์ราม ผดุงสุทธิ์
คุณปราณี คุณไตรรงค์ กาญจนภูริตานนท์ และสมาชิกทุกคนใน ครอบครัวกาญจนภูริตานนท์
คุณธันยาภรณ์ สุขอนันตธรรม