วันที่ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีวันที่ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระขนิษฐาธิราชเจ้า

วันที่ ๒ เมษายน
เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระขนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดอำนวยพรให้พระองค์ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยั่งยืนนาน สถิตย์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบนานเท่านาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ