วันจันทร์ที่7มีนาคม 2565

วันจันทร์ที่7มีนาคม 2565
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์
และผู้ปฏิบัติธรรมบ้านประกอบ จ.ระยอง

ถวายกระเบื้องหลังคาเมรุจำนวน5,000แผ่น
วัดมงคลวราราม(วัดมะเกลือ) จอมทอง
กรุงเทพมหานคร

ถวายผ้าไตรจีวรแก่พระสงฆ์จำนวน180ไตร
โครงการอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ รุ่นที่28
ณ.สำนักปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายไข่ไก่10ตั้ง น้ำมันพืช20ปี้บ
ลูกชิ้นหมู100โล
ซอสฝาเขียว10ลัง ฟ้าไทย10ลัง
น้ำตาลทราย10กระสอบ น้ำมันหอย10ลัง
หมูบด50โล หมูสามชั้น50โล
น้อมถวายแก่พระสงฆ์สามเณรที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม
ณ.วัดโมลีโลกยารามวรวิหาร
แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
อุบาสก อุบาสิกา ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เข้าฝึกอบรมท่องจำพระปาติโมกข์
ณ.วัดนาแก ต.นาแก
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
อุบาสก อุบาสิกา ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนพไพร
จ.ร้อยเอ็ด

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ