วันจันทร์ที่7ธันวาคม2563

วันจันทร์ที่7ธันวาคม2563

จุดพักฉันเพล
ณ.โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ต.กำพรวน
อ.สุขสำราญ จ.ระนอง

เป็นผูแทนเจ้าภาพน้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
———————————
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ