วันจันทร์ที่5เมษายน 2564

วันจันทร์ที่5เมษายน 2564
บุญสำเร็จแล้ว
อนุโมทนาบุญกับทุกเจ้าภาพที่ร่วมบุญถวายผ้าไตรจีวร
ร่วมบุญถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ตลอดหนึ่งเดือนเต็ม
โครงการเดินธุดงค์เฉลิมพระเกียรติปี2564

ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลให้ทุกท่าน
จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน ธนสารสมบัติ
ทุกประการ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ