วันจันทร์ที่30พฤษภาคม 2565

วันจันทร์ที่30พฤษภาคม 2565
วันนี้วันพระแรม15ค่ำ
ร่วมบุญสร้างพระพุทธรูปนาคปรก1องค์
เททองหล่อพระพุทธสาวกจำนวน4องค์
พระมหากัสสปะ
พระอานนท์ พระอุปคุต พระสีวลี
น้อมถวายตามวัดในพระพุทธศาสนา

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายปัจจัยทอดผ้าป่า 2565 กองครั้งที่8
ยอดรวม1,313กอง
ร่วมถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
เดินธรรมยาตราวัดไตรสิกขาสู่วัดพระธาตุนาดูน
ณ.วัดใต้โกสุม ต.หัวขวาง
อ. โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ประชาสัมพันธ์
ท่านสามารถร่วมบุญทอดผ้าป่าได้ทุกวัน
ตามกำลังศรัทธา
บัญชีกสิกร 6332114318
ปัจจัยที่โอนมาทอดผ้าป่าทุกวัน
จนกว่าจะถึงวัดพระธาตุนาดูน
จ. มหาสารคาม

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ