วันจันทร์ที่30พฤศจิกายน2563

วันจันทร์ที่30พฤศจิกายน2563
ทำบุญอุทิศแก่สรรพวิญญานผู้ล่วงลับในมหาภัยสึนามิ

พระสงฆ์ทั้งหมด659รูป
สวดอภิธรรมบังสกุลอุทิศแก่สรรพสัตว์
ไม่มีประมาณทั่วผืนแผ่นมหาสมุทร
และแผ่นดินเจ้าที่เจ้าทางเทวดารุกเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ.บ้านลำแก่น
เขาหลัก จ.พังงา

เป็นผูแทนเจ้าภาพน้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
———————————
..ทำทุกวัน..ให้เกิดคุณเกิดค่าแก่ชีวิต..
..ทานเป็นเครื่องประดับแห่งศรัทธา..
..ถวายลมหายใจเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย..

..วันนี้วันพระขึ้น15ค่ำเดือนอ้าย..

สาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ