วันจันทร์ที่28ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่28ธันวาคม 2563
เข้าสู่เดือนที่2
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวายมหาสังฆทานและทอดผ้าป่า
น้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์โครงการเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จ.ภูเก็ตถึงจ.นครปฐม
ปี2564

จุดฉันท์เพล วัดทางสาย
อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

………………………………….
ประกาศอนุโมทนา

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอน้อมกราบอนุโมทนา
ในกุศลผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้พากเพียร
เดินจาริกธุดงค์ด้วยขันติบารมีธรรม
เดินเท้าเปล่า ฉันท์มื้อเดียว
ในการเจริญสติเจริญปัญญา
เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ
น้อมกราบมหาอนุโมทนากับพระสงฆ์เนื้อนาบุญ
ทั้งหมดทุกรูปทุกองค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิดพระคุณเจ้า
————————
ข้าพเจ้าขออาราธนา
คุณแห่งพระพุทธรัตนะ
คุณแห่งพระธรรมรัตนะ
คุณแห่งพระสังฆรัตนะ
และธรรมวิเศษทั้งหลายจงบังเกิดมีแก่คณะเจ้าภาพผู้ร่วมบุญในการถวายความอุปถ้มภ์พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ให้เป็นผู้สมปรารถนาทุกประการ

ข้าพเจ้าเป็นสะพานบุญที่มีศรัทธาในคุณพระศรีรัตนตรัย นำปัจจัยใช้สอยในโครงการจาริกธุดงค์ตลอด36วันเสร็จสิ้นเรียบร้อย ทุกบาททุกสตางค์เป็นข้าวปลาอาหาร น้ำดื่มน้ำปานะและจิปาถะต่างๆ

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านทั้งหลายด้วยเถิด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ