วันจันทร์ที่26เมษายน2564

วันจันทร์ที่26เมษายน2564

ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
 อุทยานธรรมดงยาง
และวัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

วันนี้ทำส้มตำTo Go 1,000กล่อง
ขนมจีนน้ำยา700ชุด
เป็นกำลังใจ ศูนย์ราชการศิลาลาด
ให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล 
โรงพยาบาลศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 
จ.สกลนคร

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม
ปากช่อง จ.นครราชสีมา
————
เลือกคิด เลือกทำ เลือกพูด เมื่อมีโอกาส
เครื่องอยู่ สัปปายะ
พอใจในสิ่งที่มี
พอดีในสิ่งที่ใช้
สุขใจในสิ่งที่ทำ
ธรรมะวันพระ
Crอนังคโณภิกขุ
—————–/
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ