วันจันทร์ที่25มกราคม2564

วันจันทร์ที่25มกราคม2564
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ปฎิบัติธรรมเจริญกรรมฐาน
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
เข้าปริวาสกรรมปฎิบัติธรรมเจริญกรรมฐาน
ณ.วัดใต้ ต.เมืองคง 
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป
———————-
อากาศสำหรับหายใจไม่มีราคา
เพิ่มมูลค่าให้อากาศ
ทำสิ่งดีๆให้ชีวิต ทำทุกๆวัน
ให้เป็นวันที่มีคุณค่า

อย่าหายใจทิ้งไปวันๆ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ