วันจันทร์ที่23พฤศจิกายน2563

วันจันทร์ที่23พฤศจิกายน2563
ข้าพเจ้าขอน้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย
ด้วยศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ