วันจันทร์ที่21ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่21ธันวาคม 2563
เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
น้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์โครงการเผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จ.ภูเก็ตถึงจ.นครปฐม
ปี2563-2564

จุดฉันเพล
ศาลาเอนกประสงค์บ้านเหมืองทอง
ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

จุดปักกลด
คืนวันที่ 21ธันวา คม 2563 
สวนปาล์ม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย
สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
———————————
—————————
สิ่งของทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของข้าพเจ้าผู้เดียว
ข้าวน้ำอาหารได้ทรัพย์มาจากเจ้าภาพผู้มีศรัทธา
ในทิศทั้งสี่ร่วมบุญ
ท่านทั้งหลายจงกล่าวคำอนุโมทนาเถิด

..รักษาศรัทธาเท่าลมหายใจ..
———————————-
..ขอให้บุญรักษา
คุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองทุกท่าน
ให้มีสุขภาพแข็งแรง..

อย่าลืมใส่แมสนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ