วันจันทร์ที่20กรกฎาคม 2563

วันจันทร์ที่20กรกฎาคม 2563..
วันพระแรม15ค่ำเดือน8 ปีชวด

เป็นตัวแทนเจ้าภาพ
ถวายปัจจัยแก่พระสงฆ์ในวันลงโบสถ
ฟังพระสวดพระปาฎิโมกข์ 15 วันแรกของพรรษา

ถวายรถสามล้อเอนกประสงค์ใช้ในงาน
ของวัดดงก้าวกัลยาราม และอุทยานธรรมดงยาง

ถวายเสาศาลา10ต้น ที่พักสงฆ์ภูน้อย
โคกกลาง ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

ถวายน้ำดื่มสำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน4,800ขวด

ถวายน้ำดื่มวัดอนงค์คงคาราม คลองสาน กทม.จำนวน4,800ขวด

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ อ.ศิลาลาด
สองตำบลที่ลงอุโบสถฟังสวดพระปาฎิโมกข์ในวันพระใหญ่แรม15ค่ำ ณ.วัดโพธาราม อ.ศิลาลาด

ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม 
: ณ อุทยานธรรมดงยาง 
: ณ วัดศรีมงคล 
: ณ วัดป่านาดี
: ณ วัดบ้านแต้  
: ณ วัดนาโพธิ์
: ณ วัดเดื่อ 
: ณ วัดบ้านโจด 
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่
ในตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
: ณ สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
: ณ สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน 400 รูป/คน
..ภัตตาหารที่ถวายวันนี้..

..บ้านเพชรบำเพ็ญ..
: ข้าวต้มปลาดอลลี่ ข้าวต้มหมู 
: ยำปลาทับทิมทอดกรอบ
: ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ
: แกงเปรอะ
: น้ำพริกอ่อง+ผักสด
: ทอดมัน
: ไข่ตุ๋นทรงเครื่อง 
: แหนมทรงเครื่อง 
: ขนม แกงบวชเผือก ขนมชั้น 
: ซีซาร์สลัด
: ซาลาเปา 
: ผลไม้ สับปะรด แก้วมังกร องุ่นนอก 

..อุทยานธรรมดงยาง และอีก 9 วัด.. 
: สลัดโรล สลัดไข่ 
: ข้าวสวย ข้าวเหนียว 
: น้ำพริกปลาร้า ผักสด 
: ถัวลันเตาผัดกุ้ง 
: ต้มแซ่บเครื่องใน 
: ออมเลท ( ไข่ม้วน ) 
: ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น
: ผลไม้ แตงโม สับปะรด 
: ขนม ข้าวเหนียวสังขยา 
——————–
..น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย..
..ตั้งนะโม 3 จบ..
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ปาณาติปาตา เวระมะณี
 สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา 
เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ
อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ
อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัย
และมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ข้าพเจ้าทำหน้าที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในฐานะอุบาสก อุบาสิกาในพระพุทธศาสนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยปฎิบัติบูชานี้
ทรัพย์ในทานของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอน้อมถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้เป็นเนื้อนาบุญในทิศทั้งสี่ ขอพระสงฆ์จงโปรดรับซึ่งภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าบริสุทธิดีแล้ว จงเป็นไปเพื่อการเจริญสมถะและวิปัสสนากัมมัฎฐานตลอดพรรษา

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญกุศลผลบุญใดที่ท่านเพ่งเพียรเจริญภาวนาจนเกิดสภาวะธรรม เกิดปัญญา ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ

สิ้นสงสัยในคุณพระศรีรัตนตรัย
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพที่ร่วมบุญทุกท่าน ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

จิตบริสุทธิ์ดีแล้วย่อมยังประโยชน์ให้เกิดเป็นอัศจรรย์
ท่านทั้งหลายจงกล่าวคำอนุโมทนาเถิด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
———————————