วันจันทร์ที่2มีนาคม2563

วันจันทร์ที่2มีนาคม2563
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีกคลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ เป็นเวลา10วัน
เพื่อเตรียมจาริกธุดงธ์ถวายเป็นพุทธบูชาและประกาศพระศาสนา สี่สังเวชนีย์สถาน ประเทศอินเดีย

ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ร่วมกำลังกาย กำลังใจ
กำลังทรัพย์

กุศลผลบุญนี้จงส่งผลให้ท่านทั้งหลายสมความปรารถนาทุกประการ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ