วันจันทร์ที่2พฤศจิกายน 63

วันจันทร์ที่2พฤศจิกายน 63

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ตลอดถึงสามเณรและผู้ปฎิบัติธรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
——————————–
..ลมหายใจเป็นทุน..
..บุญเป็นกำไร..
..ทำทุกวัน.ให้เหมือนวันสุดท้ายของชีวิต..
..,อะไรก็ไมืเที่ยง..
…ยึดไว้ก็ทุกข์..
..ปล่อยวาง ปล่อยวาง ไม่มีสิ่งใดเป็นของ ของเรา..

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ