วันจันทร์ที่16พฤษภาคม 2565

วันจันทร์ที่16พฤษภาคม 2565
“ธรรมยาตรา” แปลว่า การดำเนินออกไปจากทุกข์ทางกายและทางใจ ด้วยธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เริ่มออกเดินจากวัดไตรสิกขา จ.สกลนครสู่วัดพระธาตุนาดูร จ.มหาสารคาม

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ