วันจันทร์ที่15มิถุนายน 2563

วันจันทร์ที่15มิถุนายน 2563

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกา เข้าปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา
วันที่1-30มิถุนายน 2563
ณ.อุทยานธรรมดงยาง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ