วันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์ 2564

วันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์ 2564

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ปฎิบัติธรรมเจริญกรรมฐาน
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ 
โครงการท่องจำพระปาฎิโมกข์
เจริญสติศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย
สวดท่องจำพระปาฎิโมกข์
ณ.วัดป่านาแก ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว
จ.ยโสธร 

ข้าพเจ้าขอน้อมถวาย เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป
———————-
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
พระธรรมวินัยที่ท่านเจริญสติเจริญปัญญา
จนเกิดความเชี่ยวชาญแตกฉานแล้วใน
พระธรรมวินัยและทุกพยัญชนะตัวอักษรทุกเสียง 
ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิดพระคุณเจ้า

น้อมกราบอนุโมทนาทุกความเพียร
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

————————-
การเป็นคน 
ไม่จำเป็นต้องโดดเด่นสะดุดตา 
แต่ต้องเที่ยงธรรมซื่อตรง

ทำสิ่งใดไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์ไร้ที่ติ
 แต่ต้องไม่รู้สึกผิดในใจ

ใช้ความจริงใจ ปฏิบัติต่อผู้คนรอบข้าง
ใช้ความกตัญญู ขอบคุณทุกสิ่งที่ครอบครอง

อนาคต ไม่ใช่โลกของคนยากไร้ 
และไม่ใช่โลกของคนมั่งมี 
แต่เป็นโลกของกลุ่มคนที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

กล้าเป็นผู้นำ ยุติธรรม มีสติ มีความสามารถ

วิกฤติที่แท้จริง ไม่ใช่วิกฤตทางการเงิน 
แต่เป็นวิกฤติทางจริยธรรมและศรัทธา

จงเคียงข้างกับผู้มีปัญญา 
ร่วมทางกับคนดี

cr.สีเจิ้นผิง 

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ