วันจันทร์ที่14มีนาคม 2565

วันจันทร์ที่14มีนาคม 2565

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระธุดงค์
วัดดงก้าวกัลยาราม อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เข้าฝึกอบรมท่องจำพระปาติโมกข์
ณ.วัดนาแก ต.นาแกอ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนพไพร จ.ร้อยเอ็ด

ผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์เข้าอบรม
พระธรรมฑูตสายต่างประเทศรุ่นที่28
ณ.ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรมอ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์
ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ
——-

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ