วันจันทร์ที่13ธันวาคม 2564

วันจันทร์ที่13ธันวาคม 2564
น้อมถวายมหาสังฆทาน
แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่เข้าปริวาสกรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
เขาอบรมบาลีสนามหลวงก่อนสอบ
เปรียญธรรม6ประโยค
ณ.วัดตะกรบ ต.ตะกรบ อ.ไชยา

จ.สุราษฎธานี

สรุปถวายภัตตาหารงานประสาทปริญญาบัตรพระนิสิต ณ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วันที่11-12 ธันวาคม 64
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใส 4,000ชาม
ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย 2,000 กล่อง
ข้าวผัด 2,000กล่อง
ส้มตำ+ยำมาม่า 4,000กล่อง
ข้าวผัดกระเพาทะเล 2,000กล่อง
ไส้กรอกอีสาน 4,000 กล่อง
ไก่ทอดข้าวเหนียว 800 กล่อง
เส้นใหญ่หอยทอด4,000กล่อง
ลอดช่อง เฉาก้วย 2,000แก้ว
ผลไม้ ขนุน แตงโม เชอรรี่ 1,200กิโลกรัม
น้ำดื่ม1,000โหล
ปาท่องโก๋ สลัดผักสด ขนมปังปิ้ง

กาแฟ โอวัลติน นับจำนวนไม่ได้

ประกาศอนุโมทนาเจ้าภาพหลัก
นายณัฏฐ์ชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ
ดร.ภิญญาลักษน์ กีรติพัฒนนันท์

และเจ้าภาพทุกบาททุกสตางค์ที่ร่วมบุญ
กับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัย
คือ คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์
จงส่งผลดลบันดาลให้ทุกท่าน
แคล้วคลาดปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง
จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ
ปฏิพาน ธนสารสมบัติทุกประการ

สาธุ ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ