วันจันทร์ที่ 8พฤศจิกายน 2564

วันจันทร์ที่ 8พฤศจิกายน 2564
เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร500รูป
งานแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
ณ.วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง
จ.ศรีสะเกษ
—————————
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
อุทยานธรรมดงยาง วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ