วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564
: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรวัดสวนป่ากตัญญุตาราม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: รวมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ 300 รูป/คน

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..จงส่งผล ดลบันดาล ให้ทุกท่าน เป็นผู้สมความปรารถนา เจริญด้วยพรชัยมงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน
ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ..

วันนี้ทำ
ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย 1,300 กล่อง
ไก่ทอดจำนวน 435ห่อ
ส่งมอบเป็นกำลังใจให้แพทย์พยาบาล
โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
————————————
..เก็บไว้เป็นของเขา..
..ให้ไว้เป็นของเรา..
..ยิ่งเก็บยิ่งได้น้อย..
..ยิ่งให้ยิ่งได้มาก..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..