วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564
ทอดผ้าป่าซื้อที่ดินระหว่างเส้นทางธุดงค์
ถวายวัดญาติการาม อ.อุมทุมพรพิสัย
ถวายภัตตาหารแก่พรธุดงค์300-350รูป
โครงการจาริกอุทยานธรรมดงยางสู่วัดไพรพัฒนา
จ ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระนิสิต มจร.
ออกปริวาสกรรม วิปัสสนาภาวนาปีที่6
จำนวน100รูป ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่6 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ