วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

ทำบุญบวชพระวัดศรีมงคลวราราม 8 รูป
: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ อุทยานธรรมดงยาง
 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

: ถวายสังฆทานภัตตาหารพระสงฆ์ ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ถวายเครื่องมือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
แก่พระอาจารย์วัดตะล่อมสำหรับสอนหนังสือออนไลน์ 1 เครื่อง

มอบอาหารแก่ผู้กักตัว 50 ครอบครัว
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

มอบอาหารมื้อกลางวันแก่เจ้าหน้าที่
แพทย์ พยาบาล 
โรงพยาบาลพริ้นซ์ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลราษีไศล ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศิลาลาด ศรีสะเกษ
รวม1,992กล่อง

น้อมถวายทานศีลภาวนาเป็นพุทธบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย  เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความพ้นทุกข์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ
———————
อยู่ในบึงแห่งบุญ ระวังสำรวม กาย วาจาใจ ให้เป็นกุศล
เวลาเหลือเท่าไหร่ไม่รู้..รู้ว่าวันนี้..วันนี้ทำดีที่สุดก็พอ

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..